จุดสังเกตอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail)

          เนื่องจากขณะนี้มีอีเมลหลอกลวง ส่งไปหาผู้ใช้งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก หากผู้ใช้งานได้รับอีเมลหลอกลวง โปรดแจ้งและส่งต่อ (forward) อีเมลฉบับดังกล่าว มาที่ help@chula.ac.th หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3  โทรศัพท์ : 0-2218-3314และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบอีเมลที่เป็นอันตราย รวมถึงวิธีป้องกันเบื้องต้นได้จาก วิธีตรวจสอบ E-mail ที่เป็นอันตรายเบื้องต้น