ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในจุฬาฯ

AttachmentSize
PDF icon 2446-0.pdf305.86 KB