ข่าวทั่วไป

เอกสาร ในวันที่
คณะวิทยาศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ PDF icon 0061-0.pdf 17 ม.ค. 2018 - 19 ม.ค. 2018
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Plank Challenge CUSC ครั้งที่ 1 PDF icon 3491-0.pdf 08 ม.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2018
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560" และ "Sustainable Energy & Technology Asia 2017" (SETA 2017) PDF icon 3251-0.pdf 21 มี.ค. 2018 - 23 มี.ค. 2018
โครงการสร้างสุขภาพด้วย Weight Training PDF icon 3204-2.pdf
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. PDF icon 3204-1.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF icon 3106-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่พร้อมซอง จำนวน 50,000 ใบ และจัดทำอนุทิน จำนวน 10,000 เล่ม PDF icon 3044-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ PDF icon 3043-0.pdf
ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 PDF icon 3004-1.pdf, PDF icon 3004-2-2.pdf, PDF icon 3004-2-1.pdf, PDF icon 3004-2-3.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง เผยแพร่แผนการชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์และโปรแกรมออฟฟิศ PDF icon 2949-0.pdf

หน้า

Subscribe to ข่าวทั่วไป