ข่าวทั่วไป

เอกสาร ในวันที่
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF icon 3106-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่พร้อมซอง จำนวน 50,000 ใบ และจัดทำอนุทิน จำนวน 10,000 เล่ม PDF icon 3044-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบ PDF icon 3043-0.pdf
ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 PDF icon 3004-1.pdf, PDF icon 3004-2-2.pdf, PDF icon 3004-2-1.pdf, PDF icon 3004-2-3.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง เผยแพร่แผนการชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการวินโดวส์และโปรแกรมออฟฟิศ PDF icon 2949-0.pdf
ประกาศผลการพิจารณาเลือกธนาคาร โครงการบัตรประจำตัวนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PDF icon 20170929.pdf
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด PDF icon 2676-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง เผยแพร่แผนการเช่าโปรแกรม Bloomberg Professional Services PDF icon 2637-0.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อธนาคารที่มีสิทธิเข้ามานำเสนอรูปแบบข้อเสนอโครงการ PDF icon 25600922-1.pdf 26 ก.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง PDF icon 2627-4.pdf

หน้า

Subscribe to ข่าวทั่วไป