บริการ Google Apps

 Google Apps


G Suite for Education(หรือ Google Apps)  สำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่น ๆ บน Cloud

สามารถใช้บริการ ต่าง ๆ ได้ดังนี้

Classroom: ชุดเครื่องมือการสร้างและเก็บงานสำหรับการเรียนการสอน

Docs, Sheets, Slides :ชุดเครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์

Drive: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์

Sites: ชุดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
Google+,Google Groups : บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
ยกเว้นบริการ Mail จะไม่สามารถใช้รับ-ส่งได้
 
การใช้งานเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Google
 
Google Apps >> Link
 
 

วิธีการใช้งานเบื้องต้น


ขั้นตอนการเข้าใช้งาน G Suite for Education
 

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Single Sign On บนระบบ G Suite Education ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถล็อคอินเข้าใช้งาน โดยใช้ Username และ Password  เดียวกันกับ Office365 for Education เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  มีรูปแบบการเข้าใช้งาน username เป็นอีเมล์จุฬา และรหัสผ่าน CUNET

บุคลากรและนิสิตในจุฬาฯ สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ Microsoft Office 365 และ G Suite for Education ผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียวด้วย SSO หรือ Single Sign-On เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวในทุกๆ บริการ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ผู้ใช้ไม่ต้องจำข้อมูลเข้าระบบและรหัสผ่านหลายๆ ตัว เพราะใช้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว โดยมีวิธีเข้าใช้งานดังนี้

1. เข้าใช้งานผ่าน URL  https://apps.google.com/user/hub

ระบบจะเปลี่ยนหน้า Login อัตโนมัติไปที่ Microsoft Office 365 หลังจาก Login โดยใช้ Username คือ Email จุฬาฯ และรหัสผ่าน CUNET ได้แล้วจะเข้าหน้า G Suite  ให้เอง และสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ได้

2. เข้าใช้งานผ่าน URL https://portal.office.com  หรือ https://login.microsoftonline.com

ผู้ใช้กรอกอีเมล์ของจุฬาฯ  @chula.ac.th   หรือ @student.chula.ac.th

   หรือ @alumni.chula.ac.th (สำหรับนิสิตที่จบปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

 
 
ช่อง Password ให้กรอกรหัสผ่าน CUNET
 
 
เมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้ว ท่านจะพบกับหน้าแรกของ Microsoft Office 365 
 
 
 
คลิกไอคอนเมนูด้านซ้าย เพื่อเลือกบริการต่างๆ หรือเลือก All Apps อาจจะเข้าลิงก์บริการต่างๆ ของ Google หลังจาก Login เข้าสู่ระบบได้แล้ว
 

 

 
บริการสำหรับนิสิตเก่า
นิสิตเก่าที่จะได้รับสิทธิ์การใช้คือนิสิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 เป็นต้นไป
 
Username จะใช้อีเมลนิสิตที่เคยได้รับ แต่ชื่อท้ายจะเปลี่ยนไปเป็น @alumni.chula.ac.th (เช่น เดิม somchai.s@student.chula.ac.th จะเปลี่ยนไปเป็น somchai.s@alumni.chula.ac.th)
Password จะเป็นรหัสผ่านครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเข้าระบบ reg chula หากจำรหัสนี้ไม่ได้สามารถคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" จากหน้าเว็บในการ login (ในส่วนรหัสผ่านนี้ทางไอทีไม่ได้เป็นผู้ดูแลแล้ว)
 
 

 

คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของ Google Apps

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีบริการสอนการใช้งานและไม่มีคู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของกูเกิล

ภาษาอังกฤษ  http://learn.googleapps.com/