นิสิตจะทราบอีเมลของตัวเองได้อย่างไร

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

ตรวจสอบอีเมลตัวเองได้ 2 วิธีดังนี้

1. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากหน้ารับรหัสผ่าน ขั้นตอนเดียวกับที่นิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับใช้งาน CUNET

 

2. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management) เข้าระบบโดยใช้ username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย) password เดียวกับระบบสำนักงานการทะเบียน (Reg Chula)

 

 

 

ลำดับ: 
0