การตั้งค่า forward ไปยังอีเมลอื่น

1. setting -> options

 

2. organize email -> inbox rules แล้วกดเครื่องหมาย + เลือกหัวข้อ Create a new rule for arriving message

 

 

3. รายละเอียดการสร้าง rule forward

  1. ตั้งชื่อ rule
  2. เลือก apply to all message
  3. เลือก redirect the message to

4. ขึ้นหน้าต่างให้ระบุอีเมลที่ต้องการ forward เมื่อระบุเสร็จแล้วกด OK (เมลที่ forward ไปจะยังคงสำเนาไว้ที่ CU Webmail)

 

 

5. คลิก save