การตั้งค่าเมลสำหรับ Microsoft Outlook 2010

. .

 

กรอกรายละเอียดชื่อ, อีเมล และรหัสผ่าน

 

หน้าต่างถามรหัสผ่านให้กดเลือก Use another account

 

พิมพ์ cu\ นำหน้า login name
.