เครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi คืออะไร

เป็นบริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐาน WPA2 และรองรับการใช้งานอุปกรณ์ mobile device  ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน mac address  เพียงแค่ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็ใช้งานได้แล้ว  ปัจจุบัน(ก.ค. 55) พื้นที่ให้บริการของ ChulaWiFi อยู่บริเวณอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และมีแผนจะขยายในพื้นที่ส่วนอื่นๆของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ  เครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi มีชื่อเดิมว่า NirasNet-S