คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

ปัญหาการใช้งานอีเมลบุคลากร

mailbox เต็มควรทำอย่างไร
ลดขนาด mailbox ควรทำอย่างไร
keyword ที่แท้จริงคือการ ลบเมล เราจะเลือกลบเมลได้อย่างไรบ้าง
มีคำแนะนำ 4 ข้อเบื้องต้นในการเลือกลบเมลผ่านเว็บเมล ดังต่อไปนี้
1. ลบเมลเก่า
เพื่อให้ง่ายในการลบเมลเก่าจะเรียงให้เมลเก่าอยู่บน

2. ลบเมลที่ส่งแล้ว
หากต้องการลบทั้งหมดใน sent item


3. ลบเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ จะเรียงให้ขนาดใหญ่อยู่บน


วิธีการ 3 แบบที่ได้กล่าวไปแล้ว จะแสดงผลในแต่ละโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ แน่นอนหากเรามีโฟลเดอร์อื่น ๆ อีกก็คงต้องทำกระบวนการเหล่านี้ซ้ำ ๆ ในทุกโฟลเดอร์ และเมื่อสุดท้ายแล้วเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการตามไปลบเมลใน delete item ด้วยไม่อย่างนั้นพื้นที่ว่างก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด


4. ลบเมลใน delete item


หากต้องการเลือกเมลด้วยเงื่อนไขอื่นที่ขั้นสูงกว่านี้ ต้องพึ่งโปรแกรม mail client ต่าง ๆ เช่น Microsoft Outlook , Thunderbird ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้เลือกเมลได้มากขึ้นเช่น ระบุช่วงเวลา (เมลเก่ากว่า 1 ปี), ระบุขนาด (ใหญ่กว่า 5000KB) ทั้งยังเลือกให้แสดงผลทั้ง mailbox เลยก็ทำได้โดยไม่ต้องเลือกทีละโฟลเดอร์

การตั้งค่าการกรองจดหมาย (Inbox Rules)

เมื่อต้องการกรองหรือคัดแยกจดหมายในกรณีที่ส่งมาจากบุคคลหนึ่งไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเมลมาถึง

ตัวอย่าง ต้องการคัดแยกจดหมาย ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯ ที่ส่งมาจาก cupayroll ไปเก็บยังโฟลเดอร์ cupayroll

1. Setting เลือก options

 

2. หัวข้อ Organize email เลือก Inbox rules คลิก + เลือก Move message from one to a folder...

 

3. ใส่รายละเอียดของ rules

 1. พิมพ์ชื่อ rule ตามต้องการ เช่น CUPAYROLL
 2. คลิก select people พิมพ์อีเมลว่าส่งมาจากอีเมลใด เช่น cupayroll@chula.ac.th แล้วคลิก OK
 3. คลิก select one เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น cupayroll แล้วคลิก OK (ในกรณีที่ยังไม่มีโฟลเดอร์ที่ต้องการ สามารถสร้างใหม่โดยคลิก new folder แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์)

 

4. เมื่อสร้างเสร็จก็จะปรากฎดังภาพ หากต้องการแก้ไขหรือลบสามารถทำได้

ข้อควรระวัง

 1. rule อาจส่งผลกระทบในการรับเมลได้ ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าอีเมลถูกต้องหรือโฟลเดอร์ถูกต้องหรือไม่
 2. กรณีที่มีการสร้าง rule หลายข้อให้ตรวจสอบลำดับด้วย เพราะการทำงานของ rule จะเรียงจากลำดับบนลงล่าง (สามารถเปลี่ยนลำดับได้โดยคลิก rule ที่ต้องการแล้วคลิก ลูกศรขึ้นลง)

 

เปิดเมลหน่วยงานได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 add shared folder

คลิกขวาที่ชื่อ mailbox ของส่วนตัว เลือก add shared folder

 

พิมพ์ชื่ออีเมลของหน่วยงาน กด search

 

จะปรากฎชื่ออีเมลหน่วยงาน กด add

 

อีเมลหน่วยงานจะถูกเพิ่มแยกต่างหากจาก mailbox ส่วนตัว

 

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ สามารถตรวจสอบอีเมลส่วนตัว กับ หน่วยงานได้ในเวลาเดียวกัน

 


วิธีที่ 2 open another mailbox

คลิกที่ชื่อส่วนตัว เลือก open another mailbox

 

พิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน กด search

 

ปรากฎอีเมลหน่วยงาน กด open

 

จากนั้นจะได้อีกหน้าต่างหนึ่ง แยกคนละหน้ากับเมลส่วนตัว

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ แยกหน้าต่างของเมลหน่วยงานออกมาโดยเฉพาะ

 


 

ส่งเมลในนามหน่วยงาน

หากต้องการส่งเมลหรือตอบเมลในนามหน่วยงาน

1. ในหน้าเขียนเมล คลิกที่ more option เลือก show from

 

จะปรากฎบรรทัด from เพิ่มขึ้นมา คลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงาน หากยังไม่มีให้เลือกครั้งแรกต้องพิมพ์ในช่อง from โดยลบชื่อเมลส่วนตัวออกก่อนแล้วพิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน

 

ในครั้งต่อ ๆ ไปก็จะสามารถคลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงานได้

 1. ชื่ออีเมลหน่วยงาน รหัสผ่าน CUNET ส่วนบุคคลของท่านเอง แล้วกด Manual Setup1. setting -> options

 

2. organize email -> inbox rules แล้วกดเครื่องหมาย + เลือกหัวข้อ Create a new rule for arriving message

 

 

3. รายละเอียดการสร้าง rule forward

 1. ตั้งชื่อ rule
 2. เลือก apply to all message
 3. เลือก redirect the message to

4. ขึ้นหน้าต่างให้ระบุอีเมลที่ต้องการ forward เมื่อระบุเสร็จแล้วกด OK (เมลที่ forward ไปจะยังคงสำเนาไว้ที่ CU Webmail)

 

 

5. คลิก save

. .

 

กรอกรายละเอียดชื่อ, อีเมล และรหัสผ่าน

 

หน้าต่างถามรหัสผ่านให้กดเลือก Use another account

 

พิมพ์ cu\ นำหน้า login name
.

สัญลักษณ์ รูปเฟือง มุมขวามือบน (setting/การตั้งค่า) - เลือก Options/ตัวเลือก

 
จะพบหัวข้อ Mailbox Usage/การใช้กล่องจดหมาย

การใช้บริการส่งอีเมล

 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 30 MB ต่อฉบับ สำหรับบุคลากร
 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อฉบับ สำหรับนิสิต

ปัญหาการใช้งานอีเมลนิสิต

Username คือ เลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย)

ตัวอย่าง เลขประจำตัวนิสิต 573 45678 00 Username คือ 57345678

 

การใช้อีเมล (First.L@Student.chula.ac.th) ในการเข้าระบบจะทำให้เข้าระบบไม่ได้

1. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากหน้ารับรหัสผ่าน ขั้นตอนเดียวกับที่นิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับใช้งาน CUNET

 

2. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management) เข้าระบบโดยใช้ username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย) password เดียวกับระบบสำนักงานการทะเบียน (Reg Chula)

การเข้าใช้เวบเมลสำหรับนิสิตนั้น Login name ที่ใช้เข้าคือรหัสประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัดเลขคณะ 2 ตัวท้าย)
(ไม่ใช้ Firstname.L@Student.chula.ac.th จะทำให้ไม่สามาร login ได้)
รหัสผ่านเดียวกับเข้าระบบสำนักทะเบียน

 

ปัญหาด้านรหัสผ่าน


Username & Password CUNET (สำหรับนิสิต)

1. username หรือ login name ของนิสิตคือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก (ตัด 2 ตัวท้าย)
สำหรับใช้บริการทั้งระบบไอที เช่น Student WebMail, ChulaWiFi, WebVPN, CUNET VPN, Blackboard และระบบอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานซึ่งใช้ CUNET ในการเข้าสู่ระบบ
แต่สำหรับระบบของสำนักงานการทะเบียนนั้นต่างจากของไอที โดยจะใช้เลขประจำตัวนิสิตทั้ง 10 หลัก

2. password สำหรับนิสิตใหม่/นิสิตแรกเข้า จะสามารถรับรหัสผ่าน CUNET ได้จาก http://www.it.chula.ac.th/New_Password_for_Student จะมีข้อมูลของนิสิตปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น นิสิตชั้นปีอื่นจะไม่สามารถรับรหัสผ่านได้ จึงควรทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th

3. คำถาม-คำตอบ สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเองหากได้มีการเปิดใช้งานและตั้งคำถาม-คำตอบไว้ก่อนแล้ว

บุคลากร
หากลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ 2 ช่องทางคือ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานไอทีฯ จามจุรี 3 ชั้น 4
2. ส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทางแฟกซ์ หรือทางอีเมล help@chula.ac.th โดยเข้าไปโหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บ www.it.chula.ac.th เมนู คู่มือเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการเปลี่ยนรหัสให้ทราบ

นิสิต
1. กรุณามาติดต่อที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
2. หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีเอกสารดังนี้ .-
- หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต ในกรณีมอบอำนาจ (เจ้าตัว)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ (ผู้ที่มาแทน)
นำเอกสารข้างต้นมาติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีเข้าเมนูลืมรหัสผ่านนั้นจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อได้ตั้งคำถาม-คำตอบไว้ก่อนแล้ว เมื่อลืมรหัสผ่านจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามตามที่ได้ตั้งไว้ จึงจะสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง

ปัญหาด้านเครือข่าย

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ได้ หากถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

เนื่องจากไม่ได้ทำการประเมิน http://www.cas.chula.ac.th

กำหนดระยะเวลาของการระงับสิทธิ์นั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากอีเมลแจ้งเรื่องถูกระงับสิทธิ์ฯ ที่จัดส่งไปยังอีเมลนิสิต

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเมื่อนิสิตไม่ทำการประเมิน

eduroam (http://www.eduroam.org) เป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

อธิบายอย่างง่าย ๆ ดังนี้
1. username ของ CUNET ยกตัวอย่าง lfirst (เช่นเดียวกับตอนเข้าระบบอีเมลและระบบระบุตัวตัน) เมื่อใช้ eduroam ก็จะใช้เป็น lfirst@eduroam.chula.ac.th
 
2. eduroam คือ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งสามารถใช้ account ที่ใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัยตัวเอง นำไปใช้ได้เมื่อไปเยี่ยมชม, ดูงาน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการด้วยนั้น
 
เช่น นิสิตหรือบุคลกรของจุฬาฯ ไปประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ออยู่ที่นั้นสามารถใช้ username ดังกล่าวเชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ของที่ มช. ได้เลย
หรือ
นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ณ จุฬาฯ ก็สามารถใช้ username ของ มข. เชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ในจุฬาฯ ได้
 
3. จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยใดร่วมมือบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th  และ http://www.eduroam.org

หากมีปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ https://support.it.chula.ac.th/itsm/Pages/CreateIncidentManagement.aspx

การตรวจสอบหมายเลข IP

 1. คลิกขวาไอคอนสัญลักษณ์ WiFi เลือก Open Network and Sharing Center

 2. คลิกสัญญาณชื่อ ChulaWiFi 

 3. คลิกปุ่ม Details

 4. จะปรากฎหมายเลข IP และรายละเอียดในการเชื่อมต่อ

 

ระบบนี้เป็นระบบสำหรับเพื่อเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ข้อมูลที่เก็บไว้ประกอบด้วยหมายเลขไอพี วันและเวลาที่เริ่มใช้และสิ้นสุดการใช้งาน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

ทั้งเป็นไปตาม ข้อ 5, 6 แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

 1. หากเป็นอุปกรณ์ mobile device สาเหตุปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ mobile device เองที่ไม่รองรับ multitasking อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ เหตุใดระบบเครือข่ายไร้สาย NirasNet จึงหลุดบ่อย
 2. หากเป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คและใช้เครือข่ายไร้สาย ปัญหามักเกิดจากใช้งานเครือข่าย NirasNet บริเวณที่สัญญาณค่อนข้างต่ำทำให้การเชื่อมต่อมีลักษณะติดดับ เมื่อระบบ login สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(ระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ) ซึ่งตรวจสภาพการเชื่อมต่อทุก 5 นาทีไม่พบการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ระบบฯจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานต้อง login ใหม่เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ (อาการหลุดบ่อย)

เป็นบริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐาน WPA2 และรองรับการใช้งานอุปกรณ์ mobile device  ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน mac address  เพียงแค่ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็ใช้งานได้แล้ว  ปัจจุบัน(ก.ค. 55) พื้นที่ให้บริการของ ChulaWiFi อยู่บริเวณอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และมีแผนจะขยายในพื้นที่ส่วนอื่นๆของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ  เครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi มีชื่อเดิมว่า NirasNet-S

ปัญหาด้าน Software

0xC004F035 คือ OEM 2.0 ไม่ระบุว่าเครื่องมีลิขสิทธิ์ Windows มาพร้อมตัวเครื่อง เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในลักษณะ Campus Agreement ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้
ระบบปฎิบัติการ Windows โดยมีสิทธิ upgrade ระบบปฎิบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ได้ โดยมีเงือนไขว่า คอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะต้องมีระบบปฎิบัติการ Windows ที่ถูกต้อง เช่น Windows ที่เป็น pre-install แบบ OEM หรือ แบบ Full Package ก็ได้

0xC004F074 คือ เรื่องวันที่เวลาไม่เป็นปัจจุบันซึ่งรวมถึง Time zone ด้วยอาจไม่ถูกต้องคือ UTC+7