การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows XP

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ Wireless Network Connection เลือก View Avalilable Wireless Networks


2. คลิก Change the order of preferred networks


3. คลิก Add...


4. SSID พิมพ์ ChulaWiFi (ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ตามนี้


5. EAP type เลือก Protected EAP (PEAP) แล้วคลิก Properties


6. ไม่ทำเครื่องหมาย หน้าหัวข้อ Validate server certificate


7. ไม่ทำเครื่องหมาย หน้าหัวข้อ Automatically use my Windows .....


8. เมื่อตั้งค่าเสร็จจะปรากฎ ChulaWiFi คลิก OK


9. เมื่อตั้งค่าเสร็จจะมีข้อความปรากฏ คลิกที่ข้อความ


10. หน้าต่างให้พิมพ์ username และ password (เพียง 2 ช่องนี้เท่านั้น)