ย้ายเคาน์เตอร์บริการ

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปยัง ชั้น 3