ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01383