(ร่าง) TOR

หน่วยงาน เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร TOR เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามสแควร์วัน 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Back up Rubrik Appliance ปี 2562 17 ม.ค. 2562
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการสัมมนาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 ม.ค. 2562
คณะนิเทศศาสตร์ โครงการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางสื่อดิจิทัล ชุดอุปกรณ์ตัดต่องานแบบ NLE(Nonlinear) จำนวน 1 ชุด 15 ม.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่างประกาศประกวดราคางานลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 รายการ 14 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ เครื่องโครมาโตกราฟฟีเหลวความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง 09 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างล้างท่อ Kitchen Exhaust Fan อาคารจัตุรัสจามจุรี 03 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี 03 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดรังสีแกมม่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ม.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่างประกาศจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท.พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 รายการ 25 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่าง TOR จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท.พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 รายการ 25 ธ.ค. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และ BC จานชั้น G ถึงชั้น ๕ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 20 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท.พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 รายการ 19 ธ.ค. 2561
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ร่าง) ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธ.ค. 2561
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเผยแพร่ ร่างประกวดราคาซื้อและร่างรายละเอียดเฉพาะของเครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูง (Inductive Remelting) 13 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างเคลือบปกหนังสือ 12 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างเคลือบปกหนังสือ 12 ธ.ค. 2561
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเผยแพร่ ร่างประกวดราคาซื้อและร่างรายละเอียดเฉพาะของเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด และแรงดัด (Universal Testing Machine) 04 ธ.ค. 2561
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเผยแพร่ ร่างประกวดราคาซื้อและร่างรายละเอียดเฉพาะของเครื่องวัดความแข็งของโลหะและอโลหะ 04 ธ.ค. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดแบบติดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อ โต๊ะผ่าตัดสเตนเลสปรับระดับได้ จำนวน 7 ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคาซื้อ เครื่องจำแนกแบคทีเรียอัตโนมัติในระบบแมสสเปกโทรเมตรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น G,14 และชั้น 21 และซ่อมน้ำรั่วขอบกระจกอลูมิเนียม ชั้น 15-20 อาคารวิทยกิตติ์ 03 ธ.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม ขนาด 25x36 และ 31x43 นิิว 30 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 28 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle - ERP ประจำปี 2562 28 พ.ย. 2561
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2561

หน้า