ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ 2 ขนาด 20 รายการ 31 ม.ค. 2562 01 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศเผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคา/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562 30 ม.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท.พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 รายการ 28 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวน (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี 22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 - 24 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 17 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 - 24 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบ่มเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง 17 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 - 24 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา จำนวน 1 เครื่อง 17 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ประกวดราคาจ้างบริการล้างภาชนะและทำความสะอาดศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อHigh Power Laser จำนวน 1 ชุด 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม ขนาด 25x36 และ 31x43 09 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และBC จากชั้น G ถึงชั้น ๕ อาคารจัตุรัสจามจุรี 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เก็บของศูนย์รักษาความปลอดภัยบริเวณด้านข้างสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อเครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูง (Inductive Remelting) จำนวน 1 เครื่อง 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อเครื่องวัดความแข็งของโลหะและอโลหะ จำนวน 1 เครื่อง 04 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยใช้สารปริมาณน้อย (High Performance Liquid Chromatrography, HPLC) 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อเพื่องานเพาะเลี้ยงเซลล์ จำนวน 3 ตู้ 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้บ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 ตู้ 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องฝังชิ้นเนื้อในพาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง 24 ธ.ค. 2561 03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย้น, เครื่องวัดมิเตอร์ไฟฟ้า, โคมไฟ บริเวณโถงทางเดินชั้น ๔ โซนพลาซ่า ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 24 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่อง ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561

หน้า