(ร่าง) TOR

หน่วยงาน เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม Filter AHU อาคารจัตุรัสจามจุรี 24 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารวิทยกิตติ์ อาคารธ.กรุงเทพ และสวน Park@Siam ด้วยวิธี E-bidding 24 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารสยามกิตติ์ 22 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับพื้นที่บริเวณหมอน 34 ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 15 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณสยามสแควร์และทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสวน Park_Siam 12 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสยามกิตติ์ 25 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางคัตเตอร์ ระเบียงชั้น G-20 อาคารวิทยกิตติ์ 05 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ว่าง ชั้น 11 ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 27 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่าง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CLOSE CIRCUIT TELEVISON SYSTEM)บริเวณพื้นที่ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Filter Carbon Kitchen Exhaust Fan อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Pre cool Air Unit ชั้น 5 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 11 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานชั้น 20 อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง Energy Valve โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 25 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศราคาจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางภายในอาคารสยามสแควร์วัน 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddind ) 08 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างทำกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี 28 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามกิตติ์ 24 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามสแควร์วัน 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Back up Rubrik Appliance ปี 2562 17 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างล้างท่อ Kitchen Exhaust Fan อาคารจัตุรัสจามจุรี 03 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี 03 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และ BC จานชั้น G ถึงชั้น ๕ ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น G,14 และชั้น 21 และซ่อมน้ำรั่วขอบกระจกอลูมิเนียม ชั้น 15-20 อาคารวิทยกิตติ์ 03 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 28 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle - ERP ประจำปี 2562 28 พ.ย. 2561

หน้า