ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
17 ต.ค. 2561
AttachmentSize
PDF icon ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf754.9 KB
PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf689.48 KB
PDF icon ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf622.74 KB
PDF icon 4.2แบบใบแจ้งปริมาณงาน1_2.pdf1.61 MB
PDF icon 4.2แบบใบแจ้งปริมาณงาน2_2.pdf1.63 MB
PDF icon TOR งานจ้างก่อสร้าง Block H.pdf397.27 KB
PDF icon 4.5 ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการยื่นข้อเสนอ.pdf603.29 KB
PDF icon 4.6 เงื่อนไขหลักเกณฑ์การคิดค่า K.pdf294.93 KB
PDF icon 4.7 Block-H TREES Project Manual_180927.pdf7.31 MB
PDF icon 4.8 TREES Commissioning Requirement.pdf1.88 MB
PDF icon 4.9 รายละเอียดการแบ่งงวดงาน.pdf308.38 KB
PDF icon 4.10 งานที่ไม่รวมในการเสนอราคา.pdf26.95 KB
PDF icon 420-A4-6001.01-Hardscape-Outline spec(Tha)-signage.pdf765.25 KB
PDF icon 420-DD-A4-6002 Softscape Specification (TH)+signage.pdf337.36 KB
PDF icon 01_(spec) งานวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf585.4 KB
PDF icon 02_(spec) งานสถาปัตยกรรม.pdf4.15 MB
PDF icon 04_(spec) งานระบบสุขาภิบาล.pdf636.88 KB
PDF icon 05_(spec) งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร.pdf1.16 MB
PDF icon 06_(spec) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf644.59 KB
PDF icon 07_(spec) งานระบบดับเพลิง.pdf512.81 KB
PDF icon 08_(spec) งานระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน.pdf249.33 KB
PDF icon 09_(spec) งานระบบก๊าซหุงต้ม.pdf395.9 KB
PDF icon 10_ตารางโหลดไฟฟ้า.pdf768.67 KB
PDF icon 11_ตารางเครื่องระบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf489.9 KB
PDF icon 12_BAS Point Schedule (Chiller Plant Management).pdf208.29 KB
PDF icon 13_ BMS Point Schedule.pdf722.16 KB
PDF icon 14_รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้.pdf601.81 KB
PDF icon 15_(spec) รายการทดสอบการรับประกันและให้บริการการตรวจสอบและบำรุงรักษา.pdf736.49 KB
PDF icon งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.pdf7.6 MB
PDF icon งานวิศวกรรมโครงสร้าง2.pdf11.26 MB
PDF icon งานวิศวกรรมโครงสร้าง3.pdf10.13 MB
PDF icon A100.pdf8.67 MB
PDF icon A200 (A200-A207).pdf8.48 MB
PDF icon A200_1(A208-A214).pdf10.69 MB
PDF icon A200_2(A215-A222).pdf11.86 MB
PDF icon A200_3(A223-A228).pdf10.75 MB
PDF icon A200_4(A229-A234).pdf7.9 MB
PDF icon A300(A301_L-A302_R2).pdf9.38 MB
PDF icon A300(A303_L-A304_R2).pdf8.42 MB
PDF icon A300(A305_L-A306_R2).pdf7.71 MB
PDF icon A300(A307_L-A308_R21).pdf5.54 MB
PDF icon A400(A401_L1-A403_R2).pdf8.14 MB
PDF icon A400(A404_L1-A406_R2).pdf8.6 MB
PDF icon A500 (A501-504-5).pdf10.19 MB
PDF icon A500 (A505-1-510-4).pdf11.56 MB
PDF icon A500 (A510-5-A512-3).pdf11.1 MB
PDF icon A500 (A512-4-A513-2).pdf11.41 MB
PDF icon A500 (A514-1-A530-5).pdf11.33 MB
PDF icon A500 (A530-6-A530-13).pdf11.44 MB
PDF icon A500 (A530-14-A530-23).pdf11.58 MB
PDF icon A500 (A530-24-A530-26).pdf3.84 MB
PDF icon A600(A601-A610).pdf11.93 MB
PDF icon A600(A611-A620).pdf10.54 MB
PDF icon A600(A621-A628).pdf10.29 MB
PDF icon A600(A629-A635-2).pdf9.51 MB
PDF icon A600(A635-3-A638-3).pdf9.45 MB
PDF icon A600(A639-1-A642-3).pdf9.4 MB
PDF icon A600(A643-1-A647-3).pdf10.53 MB
PDF icon A600(A648-1-A656).pdf11.38 MB
PDF icon A600(A657-A661).pdf4.56 MB
PDF icon A700 (A701-A705-13).pdf8.18 MB
PDF icon A700 (A706-A710-3).pdf5.27 MB
PDF icon A800(A800-A806-1).pdf11.85 MB
PDF icon A800(A807-1-A814-1).pdf11.77 MB
PDF icon A800(A815-1-A825-1).pdf11.04 MB
PDF icon A800(A826-1-A826-18).pdf11.1 MB
PDF icon A800(A826-19-A826-22_R2).pdf10.22 MB
PDF icon A800(A826-23-A826-29).pdf11.4 MB
PDF icon A800(A826-30-A826-37_R2).pdf10.13 MB
PDF icon A800(A826-38_L1-A826-43_R2).pdf11.91 MB
PDF icon A800(A826-44-A826-50).pdf10.95 MB
PDF icon A800(A826-51-A826-61).pdf11.11 MB
PDF icon A800(A826-62-A826-68).pdf10.85 MB
PDF icon A800(A826-69-A831-1).pdf10.79 MB
PDF icon A800(A831-2-A839).pdf10.93 MB
PDF icon A880(A839-1-A840-4_R).pdf10.98 MB
PDF icon A800(840-5_L-A840-5_R).pdf1.06 MB
PDF icon A800(A840-6_L-A846).pdf10.61 MB
PDF icon A800(A847-A850-2_R2).pdf9.96 MB
PDF icon A800(A850-3-A852).pdf6.28 MB
PDF icon A900(A901-A910).pdf9.85 MB
PDF icon A900(A911-A918-1).pdf11.74 MB
PDF icon A900(A919-A937).pdf10.99 MB
PDF icon A1000(A1001-A1008).pdf8.07 MB
PDF icon A1000(A1009-A1015).pdf5.99 MB
PDF icon AD100(AD101-AD103).pdf3.27 MB
PDF icon AD200(AD201-AD203).pdf4.02 MB
PDF icon AD300(AD301-AD303).pdf3.92 MB
PDF icon AD400(AD401-AD404).pdf7.38 MB
PDF icon AD500(AD501-AD510).pdf9.47 MB
PDF icon AD500(AD511-AD526).pdf9.82 MB
PDF icon AD600(AD601-AD608).pdf10.17 MB
PDF icon AD600(AD609-AD618).pdf10.54 MB
PDF icon AD600(AD619-AD623).pdf5.5 MB
PDF icon AD700(AD701-AD708).pdf8.45 MB
PDF icon AD800(801-AD806).pdf8.59 MB
PDF icon AD800(807-AD811-2).pdf5.47 MB
PDF icon AD900(AD901-AD909).pdf10.42 MB
PDF icon AD1200(AD1201-AD1216).pdf8.15 MB
PDF icon AD131-AD1307.pdf6.3 MB
PDF icon AD1308-AD1313.pdf5.76 MB
PDF icon AE100(AE100-AE110).pdf11.41 MB
PDF icon AE100(AE111-AE116).pdf9.34 MB
PDF icon AE100(AE117-AE121).pdf5.95 MB
PDF icon AE200(AE201-AE207).pdf6.96 MB
PDF icon AE200(AE208-AE214).pdf7.53 MB
PDF icon AE200(AE215-AE218).pdf3.89 MB
PDF icon AE300(AE301-AE306).pdf7.96 MB
PDF icon AE300(AE307-AE313).pdf7.68 MB
PDF icon 420_1(420-DD0000-420AD-1100Floor5).pdf10.76 MB
PDF icon 420_1(420-DD1100floor6-420AD-1301Floor3).pdf11.05 MB
PDF icon 420_1(420-DD1301floor4-420AD-1301Floor9).pdf9.42 MB
PDF icon 420_1(420-DD1301floor10-420AD-2000 Series6).pdf10.23 MB
PDF icon 420_1(420-DD2000Series7-420DD2000Series16).pdf7.48 MB
PDF icon 420_1(420-DD4100-420DD5001).pdf7.88 MB
PDF icon 1001-3005.pdf10.12 MB
PDF icon 3006-3012.pdf11.56 MB
PDF icon 3013-3019.pdf10.42 MB
PDF icon 3020.pdf1.61 MB
PDF icon 3021-3030.pdf11.79 MB
PDF icon 3031-cover.pdf4 MB
PDF icon 0001-2802.pdf9.56 MB
PDF icon 2901-3006.pdf10.59 MB
PDF icon 3007-3013.pdf11.55 MB
PDF icon 3014-3021.pdf11.33 MB
PDF icon 3022-3028.pdf11.57 MB
PDF icon 3029-3103.pdf11.03 MB
PDF icon 3104-3110.pdf10.56 MB
PDF icon 3111-3117.pdf9.82 MB
PDF icon 3118-3123.pdf10.16 MB
PDF icon 3124-3129.pdf10.19 MB
PDF icon 3130-3138.pdf11.27 MB
PDF icon 3139-3145.pdf10.61 MB
PDF icon 3146-3153.pdf11.01 MB
PDF icon 3154-3160.pdf11.07 MB
PDF icon 3161-3203.pdf8.92 MB
PDF icon 3204-3210.pdf11.04 MB
PDF icon 3211-3217.pdf9.11 MB
PDF icon 3218-3224.pdf10.9 MB
PDF icon 3225-3231.pdf10.25 MB
PDF icon 3232-3306.pdf9.46 MB
PDF icon 3307-3402.pdf9.41 MB
PDF icon 3403-3409.pdf11.15 MB
PDF icon 3410-3416.pdf9.57 MB
PDF icon 3417-3423.pdf11.3 MB
PDF icon 3424-3430.pdf11.54 MB
PDF icon 3431-3705.pdf9.19 MB
PDF icon 3706-3712.pdf11.03 MB
PDF icon 3713-3804.pdf9.04 MB
PDF icon 3805-3811.pdf11.2 MB
PDF icon 3812-3818.pdf9.13 MB
PDF icon 3819-3825.pdf10.74 MB
PDF icon 3826-3832.pdf9.64 MB
PDF icon 4001-4007.pdf10.41 MB
PDF icon 5001-cover.pdf2.53 MB
PDF icon ME-0001-4004.pdf5.08 MB
PDF icon ME-4005-4011.pdf7.33 MB
PDF icon ME-4012-4019.pdf10.37 MB
PDF icon ME-4020-4025.pdf7.15 MB
PDF icon ME-4026-COVER.pdf3.03 MB
PDF icon AC-1001-3101.pdf8.87 MB
PDF icon AC-3102-3109.pdf8.42 MB
PDF icon AC-3110-3117.pdf10.01 MB
PDF icon AC-3118-3206.pdf6.27 MB
PDF icon AC-3207-3214.pdf9.61 MB
PDF icon AC-3215-3303.pdf7.79 MB
PDF icon AC-3304-3311.pdf8.25 MB
PDF icon AC-3312-3319.pdf8.4 MB
PDF icon AC-6001-6101.pdf2.83 MB
PDF icon AC-6102-6303.pdf1.79 MB
PDF icon AC-6303-COVER.pdf1.78 MB
PDF icon GS-0001-COVER.pdf7.09 MB
PDF icon FP-1001-3005.pdf8.57 MB
PDF icon FP-3006-3012.pdf10.94 MB
PDF icon FP-3013-3019.pdf11.05 MB
PDF icon FP-3020-3025.pdf10.33 MB
PDF icon FP-3026-Cover.pdf10.23 MB