ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง แผงรั้วเลื่อนพับสแตนเลสแบบแมนวล (manual) บริเวณทางเข้า-ออก รอบพื้นที่สยามแสควร์ จำนวน 22 จุด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
29 ส.ค. 2561