ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
19 เม.ย. 2562
AttachmentSize
PDF icon ร่างประกาศเอกสาร.pdf1.4 MB
PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf695.49 KB
PDF icon ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf512.05 KB
PDF icon ปร. 456-1-70.pdf1.83 MB
PDF icon ปร. 456-71-140.pdf1.83 MB
PDF icon ปร. 456-141-210.pdf1.6 MB
PDF icon ปร. 456-211-281.pdf1.65 MB
PDF icon 4.1 ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง.pdf7.61 MB
PDF icon แบ่งงวดงาน.pdf105.08 KB
PDF icon งานที่ไม่รวมในการเสนอราคาครั้งนี้.pdf21.83 KB
PDF icon 4.5 ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการยื่นข้อเสนอ.pdf309.71 KB
PDF icon แบบโครงสร้าง.pdf42.8 MB
PDF icon แบบงานสถาปัตยกรรม.pdf49.43 MB
PDF icon แบบภูมิสถาปัต.pdf11.2 MB
PDF icon แบบระบบปรับอากาศ.pdf9.54 MB
PDF icon แบบระบบไฟฟ้า.pdf30.53 MB
PDF icon แบบระบบสุขาภิบาล.pdf5.1 MB
PDF icon รายการประกอบแบบ สถาปัต.pdf6.17 MB
PDF icon รายการประกอบแบบงานระบบปรับอากาศ.pdf16.82 MB
PDF icon รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า.pdf38.47 MB
PDF icon รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง.PDF15.83 MB
PDF icon รายการประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล 1-90.pdf27.51 MB
PDF icon รายการประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล 91-178.pdf28.67 MB