ร่างประกาศกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Pre cool Air Unit ชั้น 5 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
11 เม.ย. 2562