ประกวดประกาศราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง Energy Valve โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
25 ก.พ. 2562