ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)