ร่างประกวดราคาจ้างทำกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
28 ม.ค. 2562