ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น, เครื่องวัดมิเตอร์ไฟฟ้า, โคมไฟ บริเวณโถงทางเดินชั้น 4 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี

หน่วยงาน: 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
26 พ.ย. 2561