(ร่าง) TOR

หน่วยงาน เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม Filter AHU อาคารจัตุรัสจามจุรี 24 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารวิทยกิตติ์ อาคารธ.กรุงเทพ และสวน Park@Siam ด้วยวิธี E-bidding 24 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบ Cloud จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดการพลังงาน โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (อาคารจามจุรี 4) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารสยามกิตติ์ 22 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการโรงอาหารอิ่มอร่อย สะอาด โรงอาหารมหิตลาธิเบศร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (อาคารจามจุรี 9) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารส่วนกลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Wi-Fi แนวราบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Wi-Fi แนวดิ่ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการชั้น 18 จำนวน 1 งาน 15 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับพื้นที่บริเวณหมอน 34 ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 15 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายโรงอาหารส่วนกลาง 3 แห่ง (โรงอาหารอาคารมหาจักรีสิรินธร, โรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์, โรงอาหารอาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Enterprise Portal จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณสยามสแควร์และทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสวน Park_Siam 12 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 11 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้า อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการระบบการสัญจร-โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาและระบบระบายน้ำ (เศรษฐศาสตร์-ประตูรัฐศาสตร์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลิฟต์ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ ชนิดประตูไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 40 เครื่อง 04 ก.ค. 2562

หน้า