ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี 22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และBC จากชั้น G ถึงชั้น ๕ อาคารจัตุรัสจามจุรี 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย้น, เครื่องวัดมิเตอร์ไฟฟ้า, โคมไฟ บริเวณโถงทางเดินชั้น ๔ โซนพลาซ่า ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 24 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่อง ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น G,14 และชั้น 21 และซ่อมน้ำรั่วขอบกระจกอลูมิเนียม ชั้น 15-20 อาคารวิทยกิตติ์ 19 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle - ERP ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น G อาคารพักอาศัย, ห้อง Fireman, RMU และห้อง Control C 03 ธ.ค. 2561 04 ธ.ค. 2561 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี 20 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. ดาวน์โหลด
 2. ดาวน์โหลด
 3. ดาวน์โหลด
 4. ดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลด
 6. ดาวน์โหลด
 7. ดาวน์โหลด
 8. ดาวน์โหลด
 9. ดาวน์โหลด
 10. ดาวน์โหลด
 11. ดาวน์โหลด
 12. ดาวน์โหลด
 13. ดาวน์โหลด
 14. ดาวน์โหลด
 15. ดาวน์โหลด
 16. ดาวน์โหลด
 17. ดาวน์โหลด
 18. ดาวน์โหลด
 19. ดาวน์โหลด
 20. ดาวน์โหลด
 21. ดาวน์โหลด
 22. ดาวน์โหลด
 23. ดาวน์โหลด
 24. ดาวน์โหลด
 25. ดาวน์โหลด
 26. ดาวน์โหลด
 27. ดาวน์โหลด
 28. ดาวน์โหลด
 29. ดาวน์โหลด
 30. ดาวน์โหลด
 31. ดาวน์โหลด
 32. ดาวน์โหลด
 33. ดาวน์โหลด
 34. ดาวน์โหลด
 35. ดาวน์โหลด
 36. ดาวน์โหลด
 37. ดาวน์โหลด
 38. ดาวน์โหลด
 39. ดาวน์โหลด
 40. ดาวน์โหลด
 41. ดาวน์โหลด
 42. ดาวน์โหลด
 43. ดาวน์โหลด
 44. ดาวน์โหลด
 45. ดาวน์โหลด
 46. ดาวน์โหลด
 47. ดาวน์โหลด
 48. ดาวน์โหลด
 49. ดาวน์โหลด
 50. ดาวน์โหลด
 51. ดาวน์โหลด
 52. ดาวน์โหลด
 53. ดาวน์โหลด
 54. ดาวน์โหลด
 55. ดาวน์โหลด
 56. ดาวน์โหลด
 57. ดาวน์โหลด
 58. ดาวน์โหลด
 59. ดาวน์โหลด
 60. ดาวน์โหลด
 61. ดาวน์โหลด
 62. ดาวน์โหลด
 63. ดาวน์โหลด
 64. ดาวน์โหลด
 65. ดาวน์โหลด
 66. ดาวน์โหลด
 67. ดาวน์โหลด
 68. ดาวน์โหลด
 69. ดาวน์โหลด
 70. ดาวน์โหลด
 71. ดาวน์โหลด
 72. ดาวน์โหลด
 73. ดาวน์โหลด
 74. ดาวน์โหลด
 75. ดาวน์โหลด
 76. ดาวน์โหลด
 77. ดาวน์โหลด
 78. ดาวน์โหลด
 79. ดาวน์โหลด
 80. ดาวน์โหลด
 81. ดาวน์โหลด
 82. ดาวน์โหลด
 83. ดาวน์โหลด
 84. ดาวน์โหลด
 85. ดาวน์โหลด
 86. ดาวน์โหลด
 87. ดาวน์โหลด
 88. ดาวน์โหลด
 89. ดาวน์โหลด
 90. ดาวน์โหลด
 91. ดาวน์โหลด
 92. ดาวน์โหลด
 93. ดาวน์โหลด
 94. ดาวน์โหลด
 95. ดาวน์โหลด
 96. ดาวน์โหลด
 97. ดาวน์โหลด
 98. ดาวน์โหลด
 99. ดาวน์โหลด
 100. ดาวน์โหลด
 101. ดาวน์โหลด
 102. ดาวน์โหลด
 103. ดาวน์โหลด
 104. ดาวน์โหลด
 105. ดาวน์โหลด
 106. ดาวน์โหลด
 107. ดาวน์โหลด
 108. ดาวน์โหลด
 109. ดาวน์โหลด
 110. ดาวน์โหลด
 111. ดาวน์โหลด
 112. ดาวน์โหลด
 113. ดาวน์โหลด
 114. ดาวน์โหลด
 115. ดาวน์โหลด
 116. ดาวน์โหลด
 117. ดาวน์โหลด
 118. ดาวน์โหลด
 119. ดาวน์โหลด
 120. ดาวน์โหลด
 121. ดาวน์โหลด
 122. ดาวน์โหลด
 123. ดาวน์โหลด
 124. ดาวน์โหลด
 125. ดาวน์โหลด
 126. ดาวน์โหลด
 127. ดาวน์โหลด
 128. ดาวน์โหลด
 129. ดาวน์โหลด
 130. ดาวน์โหลด
 131. ดาวน์โหลด
 132. ดาวน์โหลด
 133. ดาวน์โหลด
 134. ดาวน์โหลด
 135. ดาวน์โหลด
 136. ดาวน์โหลด
 137. ดาวน์โหลด
 138. ดาวน์โหลด
 139. ดาวน์โหลด
 140. ดาวน์โหลด
 141. ดาวน์โหลด
 142. ดาวน์โหลด
 143. ดาวน์โหลด
 144. ดาวน์โหลด
 145. ดาวน์โหลด
 146. ดาวน์โหลด
 147. ดาวน์โหลด
 148. ดาวน์โหลด
 149. ดาวน์โหลด
 150. ดาวน์โหลด
 151. ดาวน์โหลด
 152. ดาวน์โหลด
 153. ดาวน์โหลด
 154. ดาวน์โหลด
 155. ดาวน์โหลด
 156. ดาวน์โหลด
 157. ดาวน์โหลด
 158. ดาวน์โหลด
 159. ดาวน์โหลด
 160. ดาวน์โหลด
 161. ดาวน์โหลด
 162. ดาวน์โหลด
 163. ดาวน์โหลด
 164. ดาวน์โหลด
 165. ดาวน์โหลด
 166. ดาวน์โหลด
 167. ดาวน์โหลด
 168. ดาวน์โหลด
 169. ดาวน์โหลด
 170. ดาวน์โหลด
 171. ดาวน์โหลด
 172. ดาวน์โหลด
 173. ดาวน์โหลด
 174. ดาวน์โหลด
 175. ดาวน์โหลด
 176. ดาวน์โหลด
 177. ดาวน์โหลด
 178. ดาวน์โหลด
 179. ดาวน์โหลด
 180. ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Close Circuit Television ) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้าง งานแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพัก 1905 อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ต.ค. 2561 01 พ.ย. 2561 01 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ ๒๕๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(โรงภาพยนต์ลิโด้ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะ ไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี 17 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 2301 อาคารจัตุรัสจามจุรี 17 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี 16 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน๑๐๐ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561 08 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (อัพเดต) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 19 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามกิตติ์ 14 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี 11 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHOUSE 10 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบแห้ง (DRY TYPE TRANSFORMER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องครัว(Kitchen Exhaust) จำนวน ๑๔ เครื่อง อาคารสยามสแควร์วัน 06 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561 07 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ VRV (Variable Refrigerant Volume) ส่วนบริหารสยามกิตติ์ 04 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561

หน้า