ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Pre cool Air Unit ชั้น๕ โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 14 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานชั้น 20 อาคารจัตุรัสจามจุรี 02 พ.ค. 2562 03 พ.ค. 2562 03 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For Transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี 18 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Energy Valve โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 27 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างปรับระบบท่อน้ำ CW อาคารพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามหจุรี 22 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคาจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคางานซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 01 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางภายในอาคารสยามสแควร์วัน 20 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามกิตติ์ 06 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอก อาคารสยามสแควร์วัน 04 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างแก้ไขและซ่อมงานภายในห้องพักอาศัย เลขที่ 2406 อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ม.ค. 2562 01 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Back up Rubrik Appliance ปี 2562 23 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 01 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างปรับปรุงระบบ Fire Alarm อาคารจัตุรัสจามจุรี 22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่ออาคารภายนอกบริเวณโซน AB และBC จากชั้น G ถึงชั้น ๕ อาคารจัตุรัสจามจุรี 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย้น, เครื่องวัดมิเตอร์ไฟฟ้า, โคมไฟ บริเวณโถงทางเดินชั้น ๔ โซนพลาซ่า ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี 24 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่อง ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น G,14 และชั้น 21 และซ่อมน้ำรั่วขอบกระจกอลูมิเนียม ชั้น 15-20 อาคารวิทยกิตติ์ 19 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle - ERP ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561 18 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดประกาศราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น G อาคารพักอาศัย, ห้อง Fireman, RMU และห้อง Control C 03 ธ.ค. 2561 04 ธ.ค. 2561 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี 20 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. ดาวน์โหลด
 2. ดาวน์โหลด
 3. ดาวน์โหลด
 4. ดาวน์โหลด
 5. ดาวน์โหลด
 6. ดาวน์โหลด
 7. ดาวน์โหลด
 8. ดาวน์โหลด
 9. ดาวน์โหลด
 10. ดาวน์โหลด
 11. ดาวน์โหลด
 12. ดาวน์โหลด
 13. ดาวน์โหลด
 14. ดาวน์โหลด
 15. ดาวน์โหลด
 16. ดาวน์โหลด
 17. ดาวน์โหลด
 18. ดาวน์โหลด
 19. ดาวน์โหลด
 20. ดาวน์โหลด
 21. ดาวน์โหลด
 22. ดาวน์โหลด
 23. ดาวน์โหลด
 24. ดาวน์โหลด
 25. ดาวน์โหลด
 26. ดาวน์โหลด
 27. ดาวน์โหลด
 28. ดาวน์โหลด
 29. ดาวน์โหลด
 30. ดาวน์โหลด
 31. ดาวน์โหลด
 32. ดาวน์โหลด
 33. ดาวน์โหลด
 34. ดาวน์โหลด
 35. ดาวน์โหลด
 36. ดาวน์โหลด
 37. ดาวน์โหลด
 38. ดาวน์โหลด
 39. ดาวน์โหลด
 40. ดาวน์โหลด
 41. ดาวน์โหลด
 42. ดาวน์โหลด
 43. ดาวน์โหลด
 44. ดาวน์โหลด
 45. ดาวน์โหลด
 46. ดาวน์โหลด
 47. ดาวน์โหลด
 48. ดาวน์โหลด
 49. ดาวน์โหลด
 50. ดาวน์โหลด
 51. ดาวน์โหลด
 52. ดาวน์โหลด
 53. ดาวน์โหลด
 54. ดาวน์โหลด
 55. ดาวน์โหลด
 56. ดาวน์โหลด
 57. ดาวน์โหลด
 58. ดาวน์โหลด
 59. ดาวน์โหลด
 60. ดาวน์โหลด
 61. ดาวน์โหลด
 62. ดาวน์โหลด
 63. ดาวน์โหลด
 64. ดาวน์โหลด
 65. ดาวน์โหลด
 66. ดาวน์โหลด
 67. ดาวน์โหลด
 68. ดาวน์โหลด
 69. ดาวน์โหลด
 70. ดาวน์โหลด
 71. ดาวน์โหลด
 72. ดาวน์โหลด
 73. ดาวน์โหลด
 74. ดาวน์โหลด
 75. ดาวน์โหลด
 76. ดาวน์โหลด
 77. ดาวน์โหลด
 78. ดาวน์โหลด
 79. ดาวน์โหลด
 80. ดาวน์โหลด
 81. ดาวน์โหลด
 82. ดาวน์โหลด
 83. ดาวน์โหลด
 84. ดาวน์โหลด
 85. ดาวน์โหลด
 86. ดาวน์โหลด
 87. ดาวน์โหลด
 88. ดาวน์โหลด
 89. ดาวน์โหลด
 90. ดาวน์โหลด
 91. ดาวน์โหลด
 92. ดาวน์โหลด
 93. ดาวน์โหลด
 94. ดาวน์โหลด
 95. ดาวน์โหลด
 96. ดาวน์โหลด
 97. ดาวน์โหลด
 98. ดาวน์โหลด
 99. ดาวน์โหลด
 100. ดาวน์โหลด
 101. ดาวน์โหลด
 102. ดาวน์โหลด
 103. ดาวน์โหลด
 104. ดาวน์โหลด
 105. ดาวน์โหลด
 106. ดาวน์โหลด
 107. ดาวน์โหลด
 108. ดาวน์โหลด
 109. ดาวน์โหลด
 110. ดาวน์โหลด
 111. ดาวน์โหลด
 112. ดาวน์โหลด
 113. ดาวน์โหลด
 114. ดาวน์โหลด
 115. ดาวน์โหลด
 116. ดาวน์โหลด
 117. ดาวน์โหลด
 118. ดาวน์โหลด
 119. ดาวน์โหลด
 120. ดาวน์โหลด
 121. ดาวน์โหลด
 122. ดาวน์โหลด
 123. ดาวน์โหลด
 124. ดาวน์โหลด
 125. ดาวน์โหลด
 126. ดาวน์โหลด
 127. ดาวน์โหลด
 128. ดาวน์โหลด
 129. ดาวน์โหลด
 130. ดาวน์โหลด
 131. ดาวน์โหลด
 132. ดาวน์โหลด
 133. ดาวน์โหลด
 134. ดาวน์โหลด
 135. ดาวน์โหลด
 136. ดาวน์โหลด
 137. ดาวน์โหลด
 138. ดาวน์โหลด
 139. ดาวน์โหลด
 140. ดาวน์โหลด
 141. ดาวน์โหลด
 142. ดาวน์โหลด
 143. ดาวน์โหลด
 144. ดาวน์โหลด
 145. ดาวน์โหลด
 146. ดาวน์โหลด
 147. ดาวน์โหลด
 148. ดาวน์โหลด
 149. ดาวน์โหลด
 150. ดาวน์โหลด
 151. ดาวน์โหลด
 152. ดาวน์โหลด
 153. ดาวน์โหลด
 154. ดาวน์โหลด
 155. ดาวน์โหลด
 156. ดาวน์โหลด
 157. ดาวน์โหลด
 158. ดาวน์โหลด
 159. ดาวน์โหลด
 160. ดาวน์โหลด
 161. ดาวน์โหลด
 162. ดาวน์โหลด
 163. ดาวน์โหลด
 164. ดาวน์โหลด
 165. ดาวน์โหลด
 166. ดาวน์โหลด
 167. ดาวน์โหลด
 168. ดาวน์โหลด
 169. ดาวน์โหลด
 170. ดาวน์โหลด
 171. ดาวน์โหลด
 172. ดาวน์โหลด
 173. ดาวน์โหลด
 174. ดาวน์โหลด
 175. ดาวน์โหลด
 176. ดาวน์โหลด
 177. ดาวน์โหลด
 178. ดาวน์โหลด
 179. ดาวน์โหลด
 180. ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Telavision) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( Close Circuit Television ) ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้าง งานแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพัก 1905 อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ต.ค. 2561 01 พ.ย. 2561 01 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ ๒๕๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(โรงภาพยนต์ลิโด้ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561

หน้า