ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่อว.64.2.71/0625 ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่อว.64.2.71/0651 ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ดาวน์โหลด 12 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นและเสนอแนวคิดการพัฒนากรีฑาสถานแห่งชาติ ดาวน์โหลด 10 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Gate Valve, Two Way Valve Electric Actuator, Strainer และท่อน้ำเย็น ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งจ้างตรวจสอบระบบพร้อมเปลี่ยนชุด Spring Check Valve ของระบบ Booster Pump ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งจ้างแก้ไขงานช่องระบายอากาศ ชั้น 6 - 22 อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 04 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 27 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยน Hard Disk ระบบบันทึกภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่อว.64.2.71/0528 ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Precool Air Unit ชั้น 5 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างปรับปรุงไฟหลืบภายใน อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperature Controller For Transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ดาวน์โหลด 21 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อพร้อมเปลี่ยน Pump E65-32 ห้องเบอร์ 11 บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ดาวน์โหลด 20 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ซื้อ LED touch scree All in one Proedu 1 ดาวน์โหลด 14 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างปรับปรุงระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงบริเวณสยามสแควร์ ดาวน์โหลด 13 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/0479 ดาวน์โหลด 10 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบ Zimbra Mail Server ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 31 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ดาวน์โหลด 30 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ดาวน์โหลด 29 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ดาวน์โหลด 29 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยน Pressure Tark ของระบบ Booster Pump อาคารระเบียงจามจุรี ดาวน์โหลด 28 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อกระดาษ A4 80G ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ดาวน์โหลด 28 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างซ่อมผนังลามิเนตภายในอาคาร ส่วนพลาซ่า ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 24 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน 30 หีบ อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ดาวน์โหลด 23 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อรถเข็นกระเป๋าสแตนเลส 65x105x198 อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 22 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อแผงกั้นจราจร 2 เมตร แบบไม่มีล้อ 30 แผง ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้ออุปกรณ์ช่าง 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้ออุปกรณ์งานช่าง จำนวน 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562

หน้า