ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อศธ0512.2.71/1192 ดาวน์โหลด 08 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานฯ ปี 2562 (กระเป๋าผ้า) ดาวน์โหลด 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานฯ ปี 2562 (ร่มกอล์ฟ) ดาวน์โหลด 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนแผงกรอง Carbon Filter พัดลมดูดควัน Kitchen Exhaust อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำชั้น 15 ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างติดตั้งถังน้ำมันพร้อมก่อ Curve กั้นน้ำมันล้นชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อและติดตั้งท่อระบายควัน Exhaust ร้าน CommonRoom และร้านเสวย บริเวณชั้น G โซน B ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้อพร้อมเปลี่ยน Butterfly Valve และBalancing Valve เมนน้ำเย็นประจำชั้น อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/1088(1) ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศใบสั่งจ้าง ศธ.0512.2.71/1030 ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศใบสั่งจ้าง ศธ.0512.2.71/0899 ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างซ่อมตัดต่อหัวรับน้ำดับเพลิง อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างแก้ไขห้องเซอร์วิสหลังโถชักโครก ห้องน้ำหญิง ชั้น BโซนAชั้นGโซนB,C ชั้น2โซนB อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนช่องเซอร์วิส ห้อง 1105 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ CCTV อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ถังควบคุมแรงดันน้ำ (Booster Pump) อาคารพักอาศัย ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนแปลงห้องเครื่องจ่ายลมเย็น 2AHU-AT-05 ชั้น 2 โซน B ส่วนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างเปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์ลู่วิ่ง ห้องฟิตเนส ชั้น 5 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 602 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างงานซ่อมท่อน้ำดี (PPR) บริเวณห้อง 248, 249 และ 250 ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สวนหลวงสแควร์และพื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาฯ ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สวนหลวงสแควร์และพื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาฯ ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์(Elevator) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรม อาคารวิหยกิตติ์ อาคารธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างบริหารจัดการงานวิศวกรรมระบบ อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 09 ต.ค. 2561

หน้า