ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0039 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/0034 ซื้อ Access Control ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1369 จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Dot Martrix ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1341 จ้างบำรุงรักษาระบบ Q-Doc ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งฝาบ่อ ขอบบ่อ บ่อพัก และเชื่อมเส้นท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนหลวง-สามย่าน) ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสํญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1382 ดาวน์โหลด 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสํญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1381 ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1396(2) ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ สำหรับลิฟต์หมายเลข L11 และหมายเลข L12 อาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 04 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูล Oracle - ERP ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 28 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างตักขยะติดเชื้อบ่อ Sewage อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 26 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเปลี่ยนฝาบ่อและซ่อมขอบฝาบ่อระบายน้ำ จำนวน ๒๔ จุด ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างงานเดินท่อจ่ายน้ำเย็นส่วนกลางใหม่แก้ปัญหาระบบปรับอากาศ ชั้น 4 ร้าน Karayama อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1322 ดาวน์โหลด 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1330 ดาวน์โหลด 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสํญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1339 ดาวน์โหลด 19 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1338 ดาวน์โหลด 19 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1320 ดาวน์โหลด 19 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ศธ0512.2.71/1327 ดาวน์โหลด 18 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อต่ออายุ Oracle Premier Support for Systems ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 17 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1321 ดาวน์โหลด 17 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1308 ดาวน์โหลด 14 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/1302 ดาวน์โหลด 06 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/1295 ดาวน์โหลด 06 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/1271 ดาวน์โหลด 06 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อลิขสิทธิ์ Oracle-Software License and Database ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้าซอยจุฬาฯ5 ดาวน์โหลด 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/1273 ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ศธ0512.2.71/1272 ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ block H สยามสแควร์ ดาวน์โหลด 30 พ.ย. 2561

หน้า