ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อแผงกั้นจราจร 2 เมตร แบบไม่มีล้อ 30 แผง ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้ออุปกรณ์ช่าง 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้ออุปกรณ์งานช่าง จำนวน 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างขยายประตูทางเข้า-ออก บริเวณด้านข้างร้าน KFC ชั้น 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ซื้ออุปกรณ์พร้อมเปลี่ยนลิฟต์หมายเลข No.37 Zone B อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดีถังที่ 2 ภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น 11 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างทำกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/0407 ดาวน์โหลด 03 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งจ้างแก้ไขสายไฟฟ้า Ejector Pump No.1 ในระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ดาวน์โหลด 02 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งจ้างทำความสะอาดผนังกระจกและอลูมิเนียมคอมโพสิตสูงภายนอกอาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 02 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ดาวน์โหลด 01 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเข้า Standby งานเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) และอาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery สำหรับ POE Switch ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 29 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตำแหน่ง 5C10 อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ดาวน์โหลด 29 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 29 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด 29 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) และอาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด 24 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0312 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0311 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0329 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0310 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0313 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/0314 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ งานซ่อมพื้นลามิเนต และฝ้าเพดาน โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ชั้น 3 โซนA ดาวน์โหลด 13 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างแก้ไขพื้นที่บ่อน้ำพุบริเวณโถงลิฟต์แก้ว พร้อมงานปูกระเบื้องใหม่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0201 ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0233 ดาวน์โหลด 14 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0160 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562

หน้า