ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0201 ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0233 ดาวน์โหลด 14 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0160 ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน หนังสือสั่งซื่อที่ ศธ 0512.2.71/0205 ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างงานบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร (ระยะเวลา 1 เดือน) ดาวน์โหลด 06 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0186 ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0184 ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0185 ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0166 ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมภายในพื้นที่ร้านกายใจคลีนิค,ดุสิตธานี และ DHL อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 27 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน100ปี จุฬาฯ ดาวน์โหลด 25 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศจ้างผลิตน้ำดื่ม PMCU ดาวน์โหลด 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ถังขยะสแตนเลสแบบแยกประเภท 2 ช่อง บริเวณอุทยาน 100ปี จุฬาฯ ดาวน์โหลด 07 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ EBARA ดาวน์โหลด 07 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง โครงการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 04 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างดูแลและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณพื้นที่ภายนอก ชั้น 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 04 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 01 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 31 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0084 ดาวน์โหลด 31 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ ดาวน์โหลด 31 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศจ้างทำเสื้อโปโล PMCU ดาวน์โหลด 25 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ดาวน์โหลด 24 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน หนังสือสั่งซื่อที่ ศธ 0512.2.71/0042 23 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ ศธ0512.2.71/0039 ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/0034 ซื้อ Access Control ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1369 จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Dot Martrix ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ที่ ศธ 0512.2.71/1341 จ้างบำรุงรักษาระบบ Q-Doc ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งฝาบ่อ ขอบบ่อ บ่อพัก และเชื่อมเส้นท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนหลวง-สามย่าน) ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสํญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1382 ดาวน์โหลด 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสํญญาเลขที่ศธ0512.2.71/1381 ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2562

หน้า