ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อสบู่เหลวล้างมือ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดซาฟารีพร้อมปัก วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2562 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมจากผนังภายนอกอาคาร จำนวน 5 ห้อง อาคารระเบียงจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงระบบ Q-Doc วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Access Control วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เสริมถ่ายภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อโปโล PMCU วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Meter CIRCUTOR รุ่น MK-LCD อาคารระเบียงจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Meter CIRCUTOR รุ่น MK-LCD อาคารเรือนวิรัชมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง MDB1 และห้อง MDB2 อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมจากผนังภายนอกอาคารห้องพักเลขที่ 2427 อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างด้วยวัสดุแอสฟัลท์ผสมร้อน บริเวณซ.จุฬาฯ5ตัดซ.จุฬาฯ12 สวนหลวง-สามย่าน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561(พื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2561(ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะ จ้างแก้ไขกระเบื้องทางเดินคนพิการ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขพื้นที่บ่อน้ำพุบริเวณโถงลิฟต์แก้ว พร้อมงานปูกระเบื้องใหม่ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างย้ายแนวท่อ GAS ร้านซีลิค อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมงานภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 2613, 2614 และห้อง 2617 อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 04 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เสื้อผ้าภายในห้องพักอาศัยเลขที่ 811 อาคารเรือนวิรัชมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 23,235.05 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ EQP-2B ในระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเรือนวิรัชมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น G,14 และชั่น 21 และซาอมน้ำรั่วขอบกระจกอลูมิเนียม ชั้น 15-20 อาคารวิทยกิตติ์ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2561

หน้า