ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generater และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบอาคารประจำปี 2562 อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข UPS EMERSON วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า กฟน.จากระบบ 12kV เป็น 24kV อาคารสยามกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ CDP-03 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำระบายความร้อนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ CDP-02 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) จำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยนชุด Smoke Detector ระบบ Fire Alarm อาคารระเบียงจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานรื้อและติดตั้งกระจกหลังช่องลิฟต์ หมายเลข 8 อาคารสยามกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานเปลี่ยนแปลงบ่อน้ำล้น R๒-๔ ชั้น ๒ อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา INVERTOR และ SOFT START อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง Control อุทยาน 100ปี จุฬาฯ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเดินท่อน้ำยาใหม่ ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2562 (พื้นที่อุทยาน100ปี จุฬาฯ)) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ส่วนบริหารกิจการตลาด) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการที่จอดรถ (ทางเข้า-ออกลานจอดรถด้านหน้าอาคารSTADIUM HOUSE) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน2562 (ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ดาวน์โหลด 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลด 04 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ว่าง ชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 03 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งจ้างตรวจสอบระบบพร้อมเปลี่ยนชุด Spring Check Valve ของระบบ Booster Pump อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญใบสั่งซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง สำหรับเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศจ้างซ่อมรั่วแอร์ ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 ดาวน์โหลด 02 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตซองจดหมาย 9/125 AA ฝาแหลม หน้าต่าง จำนวน 10,000 ซอง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาพืชพรรณไม้ พื้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯและถนนอุทยาน100ปี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางคัตเตอร์ ระเบียงชั้น G-20 อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบอาคารสยามกิตติ์ ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง(KITCHEN WASTE PIPE) บริเวณทางเท้าด้านข้างอาคารลิโด้ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21 มิ.ย. 2562

หน้า