ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งโซลินอยด์วาล์วสำนักงานชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างบ่อ Sewage เพื่อดำเนินการติดตั้งปั๊มชุดใหม่ ชั้น P อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งม่านรั้วพลาสติกกันกระแทกสีเหลืองใสกันแมลง ห้องขยะชั้น 1 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยน Hard Disk ระบบบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 1 ประตู (3 คิว สีขาว) รุ่น GR-A906ZQNW วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ Fire Pump และ Generator (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก อาคารโครงการ Lido Connect วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ ดาวน์โหลด 15 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ lawform ดาวน์โหลด 15 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (ส่วนบริหารกิจการตลาด) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูแผ่นพื้นทางเท้าคอนกรีต ซ.จุฬาฯ50 (2ฝั่ง) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อน รอบบริเวณกระจกพื้นที่วอยด์ ชั้น5 ส่วนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉาบผนังกำแพงบ่อลิฟต์โดยสาร ชั้น B-4 โซน B อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลน์ LED พร้อมติดตั้งในห้อง RBC อาคารพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 13 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ดาวน์โหลด 12 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมท่อดักท์ชั้น 6 ร้าน The Slip Clinic อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะงานจ้างงานแก้ไขประตูทางเข้าบริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 อาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคัภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารวิทยกิตติ์และสยามสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (พื้นที่อุทยาน100ปีจุฬาฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวรทางข้าม ด้วยวัสดุแอสฟัลท์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างงานซ่อมระบบท่อและปัีมสูบน้ำ บ่อระบายน้ำฝน อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นลามิเนต และฝ้าเพดานโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชั้น ๓ โซน A อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งท่อเดรนเครื่องปรับอากาศ โถงส่วนกลาง ชั้น ๒๖-๔๑ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕ เครื่องและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ๘ เครื่อง รวม ๒๘ ลูก อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED ป้ายตัวอักษร จัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562(ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 2304 อาคารจัคุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562

หน้า