ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน2562 (สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อซองใส่เอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 32,431.70 บาท วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะเปลี่ยนแอร์รถตู้ 1393 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ 1391 ดาวน์โหลด 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ สวนหลวง-สามย่าน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังหายลู่วิ่ง Star Trac รุ่น STRX อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 7,200 ขวด อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อกระดาษพิมพ์งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน 30 หีบ อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นกระเป๋า สแตนเลส ขนาด 65x105x198 อาคาระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขพื้นที่การใช้งาน จำนวน 8 รายการ บริเวณอุทยาน100ปี จุฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานช่าง จำนวน 5 รายการ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะงานจ้างแก้ไขท่อระบายน้ำฝนพื้นที่ชั้น 3 หลังร้านสตาร์บัค จำนวน 6 หัว ภายในอาคารสยามสแควร์วัน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรั่วแอร์ 48,000 BTU ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรั่วแอร์ 12,000 BTU ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ Temperture Controller For Transformer อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร ยาว 2 เมตร แบบไม่มีล้อ 30 แผง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผนังภายนอกอาคารห้อง 609, 12A07, 1901, 2129 อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะจ้างประเมินที่ดิน 12974 เปรียบเทียบ ดาวน์โหลด 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะจ้างประเมินที่ดิน 12974 ดาวน์โหลด 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลผู้ชนะการจ้างแก้ไขระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม MOTOR ปั้มน้ำ ห้องปั้มเบอร์ 7 บริเวณอุทยาน 100ปี จุฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมPUMP EL E 65/32 ห้องเบอร์11 บริเวณอุทยาน100ปี จุฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานแก้ไขพื้นที่จราจรบริเวณสยามสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านทิศใต้ บริเวณตลาดสามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารโครงการ Lido วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขท่อน้ำทิ้ง Drain Pump ชั้น B อาคารสยามกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30 เม.ย. 2562

หน้า