ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะ จ้างแก้ไขซ่อมแซมงานภายในห้องพักอาศัยเลขที่ ๑๙๐๕ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 07 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม2561(ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ ๒๓๐๑ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง 06 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สบู่เหลวล้างมือ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง 06 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะ จ้างแก้ไขซ่อมแซมห้องพักอาศัยเลขที่ 1113 อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อม Powersupply และ Battary Backup วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ 256 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โรงภาพยนตร์ลิโด เดิม) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 31 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ (9เดือน) อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 30 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างงานแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1112 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บตะกอนในบ่อเกรอะและบ่อไขมัน พร้อมขนทิ้งออกนอกพื้นที่ อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังหินแกรนิตภายนอก อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยากำจัดแมลงสาปพร้อมดำเนินการฉีดพ่น บริเวณสยามสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดอะไหล่ประตูอัตโนมัติ 46,331.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์) ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ เป็นเงิน 18,792.-บาท ดาวน์โหลด 12 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานฯ ปี 2562 (Stainless Bottle Zoku) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานฯ ปี 2562 (กระเป๋าผ้า) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกสำนักงานฯ ปี 2562 (ร่มกอล์ฟ) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2561 (ส่วนบริหารกิจการสวนหลวง) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อุทยาน 100 ปี) เดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการสั่งซื้อซองขาวยาวพิมพ์ตรา วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 32,425.28 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษพิมพ์งรน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคลอรีนน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะ ซื้อพร้อมเปลี่ยน Two Way Valve ภายในห้องพักอาศัย จำนวน 22 ห้อง อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03 ต.ค. 2561

หน้า