ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดล้างเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถอดล้างเครื่องปรับอากาศ

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
08 ส.ค. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง