ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
06 ส.ค. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง