ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อซองวารสาร

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองวารสาร แบบเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
06 ส.ค. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง