ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
วันที่ประกาศเผยแพร่: 
11 มิ.ย. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง