ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบริการบำรุงรักษาโปรแกรมบัญชี เป็นระยะเวลา 1 ปี

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
วันที่ประกาศเผยแพร่: 
04 พ.ค. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง