ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
25 เม.ย. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง