ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพิมพ์วารสาร Petromat Today ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพิมพ์วารสาร Petromat Today ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
14 มี.ค. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง