ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรถตู้วัดไร่ขิง

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างรถตู้วัดไร่ขิง

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
05 มี.ค. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง