ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ล้างเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ล้างเครื่องปรับอากาศ

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
20 ก.พ. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง