ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

หน่วยงาน: 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
18 ก.พ. 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง