ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ส.ค. 2560 - 08 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ส.ค. 2560 - 08 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ส.ค. 2560 - 07 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ส.ค. 2560 - 07 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตต์ 29 ส.ค. 2560 - 06 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอกอาคารวิทยกิตต์ 28 ส.ค. 2560 - 05 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางอาคารสยามสแควร์วัน 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ 23 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบตะกอน(Sludge Pump) อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี 18 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน 15 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร 09 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี 09 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2 อาคารตลาดสามย่าน 08 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CLOSE CIRCUIT TELEVISION อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102, 2014 อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) 08 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมระเบียงชั้น 3 โซน B อาคารจัตุรัสจามจุรี 04 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดภายในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย สูบสิ่งปฏิกูลและไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสยามสแควร์วัน 04 ส.ค. 2560 - 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณพื้นที่ดาดฟ้า อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 02 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร 02 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร 02 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบลวดสลิง บริเวณทางเชื่อมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 02 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณชั้น 3 อาคารตลาดสามย่าน 01 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) 01 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) 01 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น G โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงระบบบ่อดักไขมันบริเวณหลังศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารจัตุรัสจามจุรี 01 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560

หน้า