ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 30 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกายภาพ COMM-DE ป.โท 28 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 06 ก.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง (ห้อง 711) 24 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 245 เครื่อง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 21 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ของศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ 14 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 111 เครื่อง ของหน่วยงานและภาควิชา ภายในคณะอักษรศาสตร์ 14 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ 14 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 14 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 09 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 29 เครื่อง 06 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561
สถาบันวิจัยพลังงาน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 17 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขายทอดตลาดถังคอนเทนเนอร์ (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ 19 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 280 รายการ 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ส.ค. 2560 - 08 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี 31 ส.ค. 2560 - 08 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ส.ค. 2560 - 07 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ส.ค. 2560 - 07 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตต์ 29 ส.ค. 2560 - 06 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอกอาคารวิทยกิตต์ 28 ส.ค. 2560 - 05 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางอาคารสยามสแควร์วัน 25 ส.ค. 2560 - 04 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ 23 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 05 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ 22 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2560
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด 22 ส.ค. 2560 - 12 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง 22 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 01 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 22 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 01 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 22 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 01 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบตะกอน(Sludge Pump) อาคารจัตุรัสจามจุรี 21 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี 18 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 48 เครื่อง 15 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560

หน้า