แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 07 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายงการ) 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 05 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 02 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น ชั้น G Fireman, Rmu, Control C 29 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายงการ) 29 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 29 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ) 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 09 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2561 เป็น 2562 08 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 05 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 05 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 28 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายงการ) 11 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 04 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 03 ก.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 30 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 29 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ชั้น 11 ส่วนอาคารสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 3 รายการ) 17 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 3 รายการ) 17 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยโครงการพัฒนาพื้นที่ Block H เขตพาณิชย์สยามสแควร์ 19 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 1 รายการ) 19 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ) 19 ก.ค. 2561

หน้า