แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 2 รายการ) 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 3 รายการ) 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ชั้น ๒๒ อาคารจัตุรัสจามจุรี 02 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหมอน๓๔ 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณพื้นที่ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางชั้น 20,18,16 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงคัดเตอร์ระเบียงชั้น G-20 อาคารวิทยกิตติ์ 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบ Two wire remote เพื่อให้สามารถควบคุมสั่งการระบบแสงสว่าง 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงระบบมิเตอร์(RMS)อาคารสยามสแควร์วัน 19 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 07 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 2 รายการ) 07 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 14 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ CW อาคารพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 29 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 29 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 24 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 27 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศดผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกและภายใน อาคารสยามกิตติ์ 24 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 20 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่และเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 07 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างล้างท่อ Kitchen Exhaust Fan อาคารจัตุรัสจามจุรี 04 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 30 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 พ.ย. 2561

หน้า