แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเพิ่มแผนการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ระบบเติมอากาศภายในพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 6-15 อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นห้องไฟฟ้า Shaft OB ชั้น 2,3 อาคารจัตุรัสจามจุรี 08 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน2รายการ ส่วนบริหารกิจการตลาด 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านทิศใต้ อาคารตลาดสามย่าน 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รายการ ของส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน 05 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับพื้นที่บริเวณหมอน34 ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 26 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการ 17 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ ของส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ 17 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ 14 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ ของส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์ 12 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหมอน34 ด้วยวัสดุดินลูกรัง หินคลุกและปูทับหน้าด้วยวัสดุแอสฟัลต์ บริเวณส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 12 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 รายการ ของส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ 12 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 2 รายการ) 15 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 3 รายการ) 14 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ชั้น ๒๒ อาคารจัตุรัสจามจุรี 02 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหมอน๓๔ 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณพื้นที่ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 22 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางชั้น 20,18,16 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงคัดเตอร์ระเบียงชั้น G-20 อาคารวิทยกิตติ์ 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบ Two wire remote เพื่อให้สามารถควบคุมสั่งการระบบแสงสว่าง 28 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 22 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างปรับปรุงระบบมิเตอร์(RMS)อาคารสยามสแควร์วัน 19 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 07 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 2 รายการ) 07 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 รายการ) 14 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2562 (จำนวน 1 รายการ) 12 ก.พ. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ CW อาคารพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี 30 ม.ค. 2562

หน้า