ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร ราคากลาง (บาท) วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จ้างควบคุมงานโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 106,110,000 17 มิ.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 78,900,000 08 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรม อาคารสยามสแควร์วัน 14,959,670.00 บาท 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและปั๊มรักษาแรงดัน รวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารวิทยกิตติ์ ปี 2562 70,620.00 บาท 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนินดไฟฟ้า รวมอะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาคารวิทยกิตติ์ ปี 2562 70,620.00 บาท 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างแก้ไขและซ่อมงานน้ำรั่วลานจอดรถชั้น P อาคารสยามสแควร์วัน 34,290.92 บาท 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างแก้ไขเนินต่างระกับบันไดเลื่อน อาคารสยามสแควร์วัน 26,716.24 บาท 24 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Building Automation System (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 504,000 15 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่สยามสแควร์ 24,961,278.00 บาท 10 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางตเางรื้อคอนกรีตกระถางต้นไม้และเทพื้นถนน สยามสแควร์ซอย 7 54,092.78 บาท 10 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) อาคารวิทยกิตติ์และอาคารธนาคารกรุงเทพ 230050 10 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางงานจ้างจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน 548,800.00 07 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางงานจ้างบริการป้องกันและกำจัดมด หนู แมลงสาบ ยุง และปลวก อาคารสยามสแควร์วัน 591,453.20 07 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางจ้างตรวจสอบอาคารย่อย ประเภทตรวจสอบประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน 71,904.00 02 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางงานจ้างแก้ไขรางระบายน้ำฝนสแตนเลสหน้าร้าน DEVADA สยามสแควร์ซอย 9 14,766.00 25 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางงานจ้างสูบปฏิกูลและล้างบ่อ Sewage ภายในอาคารสยามสแควร์วัน 119,840.00 12 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลางงานรื้ออาคารพาณิชย์เลขที่306ล็อก3หมอน48 บริเวณริมถนนในเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109167.90 11 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมบริเวณลานจอดรถชั้น B อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัจามจุรี 509,832.09 06 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนแผงกรอง Carbon Filter พัดลมดูดควัน Kitchen Exhaust อาคารจัตุรัสจามจุรี 685,870 06 ก.ค. 2561