ประกาศอื่นๆ

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการรักษาความปลอดภัย (อาคารหอพักกรมพลศึกษา) 03 ก.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกาศผ้ได้รับการคัดเลือกงานปูแผ่นพื้นทางเท้าคอนกรีต ซ.จุฬาฯ50(2ฝั่ง) 21 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างเสาเข็ม โครงการปรับปรุงพื้นที่เขตพาณิชย์บริเวณหมอน 28 (บางส่วน) 14 มี.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ ๒ บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น ๑๑ โซน C อาคารัจตุรัสจามจุรี 14 ม.ค. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี 09 พ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำทางเดินภายในสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์อุทยาน100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 ต.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561