ขายทอดตลาด

หน่วยงาน เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเข้าประมูลราคา กำหนดเสนอราคา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 725 รายการ (โดยวิธีการประมูล) 10 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,902 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2562 - 10 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
คณะครุศาสตร์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 08 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ 21 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ น้ำหนักโดยประมาณ 1,500 กิโลกรัม ของภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 07 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดรายการลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของภารกิจบริหารระบบกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 31 พ.ค. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562
สถาบันวิจัยพลังงาน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สถาบันวิจัยพลังงาน จำนวน 106 รายการ 29 พ.ค. 2562 - 04 มิ.ย. 2562 04 มิ.ย. 2562 04 มิ.ย. 2562
คณะเภสัชศาสตร์ ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด 21 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 79 รายการ 22 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 28 รายการ ของภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง และ หุ่นยนต์ KUKA จำนวน 2 ตัว ของภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ 30 เม.ย. 2562 - 08 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าจำนวน 12 รายการ 20 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 65 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 24 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 01 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน 18 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 24 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 22 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 37 รายการ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 37 รายการ 16 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ Mercedes-Benz GLA 200 สี Cosmos Black Metallic จำนวน 1 คัน ผ่าน Application Line 14 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561
สถาบันภาษา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 26 ก.ค. 2561 - 06 ส.ค. 2561 07 ส.ค. 2561 07 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 381 รายการ 12 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2,180 ตัว 28 มิ.ย. 2561 - 05 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมูลขายวัสดุที่ใช้งานแล้วและเหลือจากการใช้งานประเภทเพลท 28 มิ.ย. 2561 - 04 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุ พร้อมรื้อถอนอาคารพาณิชย์พื้นที่สวนหลวง-สามย่านหมอน 34 จำนวน 143 คูหา 19 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผลการขายทอดตลาดซากวัสดุพร้อมรื้อถอนอาคารพาณิชย์พื้นที่สวนหลวง-สามย่านหมอน 34 จำนวน 143 คูหา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าสู่ราคาขายทอดตลาดซากวัสดุพร้อมรื้อถอนอาคารพาณิชย์พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน หมอน 34 จำนวน 143 คูหา