ตอบข้อซักถาม

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 1,180 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 07 มี.ค. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ชี้แจงข้อสอบถามงานจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยเพิ่อความปลอดภัยสุขชีวอนามัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 14 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ชี้แจ้งข้อสอบถาม จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 14 ธ.ค. 2561
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ 256 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โรงภาพยนตร์ลิโด เดิม) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 11 ต.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชี้แจงข้อสอบถาม จ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชี้แจงข้อสอบถาม จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารพินิตประชานาถ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 02 ส.ค. 2561
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ชี้แจงข้อสอบถาม ซื้อระบบไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 29 มิ.ย. 2561