รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 3 ปี 2562.pdf 09 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการตลาด) PDF icon 20190430120153.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์) PDF icon 20190430120216.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ) PDF icon รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2 ส่วบริหารกิจการอาคารพิเศษ.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562(กลุ่มธุรกิจสยาม) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 2 (งานจ้างธุรกิจสยามฯ).pdf 29 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค.62-มี.ค.62.pdf 29 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 2 ปี 2562.pdf 24 เม.ย. 2562