รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
ประกาศ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ประจำไตรมาส 3.PDF 19 ก.ค. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (1เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) คณะจิตวิทยา PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส3.pdf 19 ก.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 PDF icon รายงานไตรมาส 3.pdf 19 ก.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3.pdf 19 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562) PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 19 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส PDF icon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562) 19 ก.ค. 2562
ประผลการจัดซื้อ/จ้างรายไตรมาส 3 PDF icon Copy2 of รายละเอียดไตรมาส 3 (เมย.-มิย62).pdf, PDF icon ประกาศไตรมาส 3ผู้ชนะราคา11072019155920.pdf 11 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม) PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3.pdf 10 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 PDF icon 20190710 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้.pdf 09 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 PDF icon ประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 3 ปี 2562.pdf 09 ก.ค. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3.pdf 03 ก.ค. 2562
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 (1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) PDF icon แผนการจัดซื้อไตรมาส 3.pdf 03 ก.ค. 2562
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) คณะจิตวิทยา PDF icon scan0252.pdf, PDF icon scan0250.pdf, PDF icon scan0251.pdf 06 มิ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข PDF icon 1.ประกาศผู้ชนะ cphs.pdf, PDF icon 2.รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส2.pdf 31 พ.ค. 2562
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 PDF icon 1.pdf 14 พ.ค. 2562
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) PDF icon doc00214520190508144645.pdf 08 พ.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 PDF icon ไตรมาส 2 (12 ก.พ. - 31 มี.ค. 62).pdf 03 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 02 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค 62 ถึงเดือน มี.ค 62 PDF icon 201905071625.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ PDF icon สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ไตรมาสที่ 2 (สถาบันภาษา) PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf, PDF icon รายละเอียดแนบท้ายประกาศ.pdf 30 เม.ย. 2562
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 PDF icon 20190430323.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 30 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการตลาด) PDF icon 20190430120153.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์) PDF icon 20190430120216.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ PDF icon 39142_รายละเอียดแนบท้าย.pdf, PDF icon 39141_ประกาศผลผู้ชนะฯ.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ PDF icon ประกาศผลผู้ชนะฯ และรายละเอียดฯ.pdf 30 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคมพ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ) PDF icon รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2 ส่วบริหารกิจการอาคารพิเศษ.pdf 30 เม.ย. 2562

หน้า