ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0312 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0311 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4230001186 ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/02017 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0329 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ ใบสั่งจ้างเลขที่ ศธ 0512/03157 ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 0512.16/01920 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ ศธ 0512.16/01581 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0310 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ศธ0512.2.71/0313 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ศธ0512.2.71/0314 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ้างงานตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนระบบการจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ใบสั่งจ้างเลขที่ ศธ 0512/03053 ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01887 ดาวน์โหลด 11 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01588 ดาวน์โหลด 11 เม.ย. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 เมษายน 2562 : โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศสาระสำคัญ จ้างแก้ไขพื้นที่บ่อน้ำพุบริเวณโถงลิฟต์แก้ว พร้อมงานปูกระเบื้องใหม่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01842 ดาวน์โหลด 09 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อเครื่องวัดการดูดกลืน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 09 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 09 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 0512.16/01570 ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01587 ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01858 ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 0512.16/01877 ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01853 ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01837 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01830 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01841 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01522 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01581 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ ศธ 0512.16/01832 ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562

หน้า