ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 22 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ 1. ผนังสำเร็จรูป ลดเสียงสะท้อน พร้อมติดตราพระเกี้ยวและตัวอักษร จำนวน 1 ชุด 2. ป้ายชื่ออาคาร จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Thermogravimetry (TGA) จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 ราย วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำฝนพร้อมท่อส่งน้ำ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม2562(ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณไวรัส HIV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 55 กล่อง วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 19 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 100 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 9 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งภายในห้องชาร์ปและบ่อรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารวิทยกิตติ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผนังกระจกและอลูมิเนียมคอมโพสิตสูงภายนอกอาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์นามบัตร 2 ด้าน จำนวน 100 แผ่น วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
คณะจิตวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทชุดดรัม จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
คณะครุศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนBattery สำหรับ POE Switch ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม2562(ส่วนบริหารกิจการตลาด) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ อาคารระเบียงจามจุรี (CU Terrace) วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขสายไฟฟ้า Ejector Pump No.1 ในระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเรือนวิรัชมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 เม.ย. 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 711 อาคารพรีคลินิก (ศตวรรษที่ 2) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 11 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารโครงการ Lido connect วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Enery Valve โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขเปลี่ยนแผ่นยาง พื้นลิฟต์ลานจอดรถ และลิฟต์ DTAC High Zone หมายเลข CH1 ถึง CH8 อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยน Packing Seal เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารจัตุรัสจามจุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านทิศใต้ บริเวณตลาดสามย่าน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffiction) จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด 10 เม.ย. 2562
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและทำความสะอาดคูน้ำ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 เม.ย. 2562

หน้า