บริการป้องกัน Malware

มัลแวร์ (อังกฤษ: Malware) ย่อมาจากคำว่า Malicious Software ซึ่งหมายถึงโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล มัลแวร์ แบ่งออกได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) หรือหนอนอินเทอร์เน็ต ม้าโทรจัน (Trojan Horse) การแอบดักจับข้อมูล (Spyware) คีย์ ล๊อกเกอร์ (Key Logger) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนโปรแกรมประเภทขโมยข้อมูล (Cookie) และการฝัง Malicious Mobile Code (MMC) ผ่านทางช่องโหว่ของโปรแกรม Internet Browser โดยโปรแกรมจะทำการควบคุมการทำงานโปรแกรม Internet Browser ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่ไม่หวังดี เช่น การแสดงโฆษณาในลักษณะของการ Pop-Up หน้าต่างโฆษณาออกมาเป็นระยะ เราเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า แอ็ดแวร์ (Adware) ซึ่งภัยเหล่านี้ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบแก่ผู้ใช้งานได้ ถ้ารับโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดหาโปรแกรมป้องกัน Malware โดยมีลิขสิทธิ์แบบ Campus Agreement เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต โปรแกรมที่มีให้บริการได้แก่ Trend Micro OfficeScan


 1. โปรแกรมป้องกันมัลแวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนิสิต

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคลากร และเครื่องของหน่วยงาน
       ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ Chula Intranet 

3. การอัพเดทข้อมูลมัลแวร์
       - กรณีเครื่องอยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โปรแกรมจะอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติ
       - กรณีเครื่องอยู่ภายนอกเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัย ต้องเข้าระบบ CUNET VPN (Cisco AnyConnect)  ก่อนจึงจะสามารถอัพเดทได้

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware (for Windows)
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware (for MAC)
คู่มือการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมป้องกัน Malware
คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware
  2. โปรแกรมป้องกันมัลแวร์สำหรับมือถือและแท็บเล็ต

คู่มือการติดตั้ง Android / iOS
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Android / iOS

*** โปรแกรมป้องกันมัลแวร์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้ามนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น ***