การเข้าใช้ Office 365 และ Google

การเข้าใช้งาน Office 365 และ Google

การเข้าใช้งาน Office 365 และ Google
  1. เปิดเว็บไซด์ https://login.microsoftonline.com
  2. นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 50-59 ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น firstname.l@student.chula.ac.th หากเป็นบุคลากรใช้อีเมลบุคลากรเช่นกัน


    นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 60 เป็นต้นไป ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น 6034567890@student.chula.ac.th
  3. password ใช้รหัสผ่าน CUNET หรือรหัสผ่านเดียวกับระบบลงทะเบียน reg chula หากเป็นบุคลากรใช้รหัสผ่าน CUNET หรือรหัสผ่านเดียวกับอีเมล
  4. หากเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เลือกการยืนยันตัวตน 2 ช่องทาง ต้องเลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง
เมื่อการเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อย จะพบหน้าหลักของระบบ

 

รูปแบบปัญหา: